Det er et rent mareridt at have mår på loftet. Måren er nemlig dét skadedyr, som er bedst til at drive husets beboere til vanvid. Den erobrer loftet og buldrer og brager rundt ? og det sker om natten og de tidligere morgentimer, hvor de fleste ligger og sover. Måren er også kendt for dens forfærdelige stank. Den efterlader urin og ekskrementer over alt, som skaber en lugt af ammoniak. Måren efterlader også kadaverrester fra byttedyr rundt omkring, som fremprovokerer en rådden lugt.

Selvom du oplever larm og stank, betyder det dog ikke, at du har besøg af mår. Det kan også være rotter, mus eller flagermus, der er på spil. Hvis det dog er mår, så er tiden en afgørende faktor. Jo længere tid måren får til at indrette sig, jo sværere er den at slippe af med. Når den først har fået unger, er den umulig at få ud af huset uden at ty til drastiske midler, som f.eks. aflivning. Det er derfor vigtigt, at du i første omgang finder ud af, om der er tale om mår på loftet.

Typiske tegn på mår

Der er nogle typiske tegn, du kan gå efter for at finde ud af, om du har mår på loftet:

  •          Natlig buldren af små dyrepoter, der bevæger sig hurtigt hen over loftet i en glidende bevægelse. Det bliver ofte efterfulgt af dyreskrig fra f.eks. fugle og små gnavere, der senere ligger halvspiste, skødesløst placeret rundt på loftet.
  •          Oprodet isoleringsmateriale på loftet. Måren bruger isoleringsmaterialet til at bygge din redde.
  •          Lugt af urin og ét eller måske to afgrænsede områder på loftet, hvor måren efterlader sine ekskrementer. De er små, snoede, 8-10 cm lange, 1-2 cm tykke og ender ofte i en spids og indeholder rester af smådyr.
  •          Poteaftryk på husmure, nedløbsrør, i mudder eller sne. De er på størrelse med en kats, men adskiller sig ved at være mere aflange og have markant tydeligere kløer.

Slip af med måren

Hvis det viser sig at du har besøg af mår, så handler det om at gå i gang med bekæmpelsen så hurtigt som overhovedet muligt ? inden den bygger rede og inden den får unger.

Der findes mange husmorråd derude, som kan hjælpe dig med at slippe af med måren. Du kan f.eks. lade lys og radio køre i dagtimerne, hvor måren vil sove eller bruge midler som kraftige lugte som f.eks. hjortetakolie. Der er dog ingen garanti for at det vil virke, da måren ofte bare vænner sig til både larm og lugt. Du kan også prøve at fange måren i en fælde, men måren er meget hurtig, så det er ikke nemt ? og selv hvis du fanger den, skal du være opmærksom på, at du skal køre den meget langt væk, hvis du vil undgå, at den finger vej tilbage til din bolig.

Der er dog én metode, som har vist sig at være meget effektiv til at slippe af med mår, og det er Gnaversirenen. Den benytter moderne ultralyd til at bekæmpe mår. Ultralyden kan ikke høres af hverken mennesker, hund eller kat, men den stresser måren og sender den på flugt fra dit hjem. Du skal ikke bruge andet end et almindeligt strømudtag og så tager det kun et par minutter at stille den op.